Lean Forum Logo
Asko

Bedriftsbesøk hos ASKO SENTRALLAGER KJØL

ASKO SENTRALLAGER KJØL er et automatisert sentrallager som startet opp i januar 2017, og som tilbyr et bredt sortiment med kjølevarer. De har 200 medarbeidere, omsetter for 18 mrd årlig og leverer ferskvarer tilsvarende 30% av det norske forbruket.

Siden 2020 har de jobbet med forbedringsarbeid og gradvis implementert ulike verktøy fra Lean. Målet har hele tiden vært å utnytte kapasiteten i anlegget best mulig, og samtidig sikre fornøyde kunder og medarbeidere som trives og lykkes i jobben.
ASKO SENTRALLAGER KJØL etablerte sitt produksjonssystem (LIV) høsten 2022 og våren 2023, og har et hovedmål om å bli et lager i verdensklasse. De var finalist til "Årets Leanvirksomhet 2023".

Program

10.00 - 10.30 Ankomst, registrering, kaffe, utdeling av verneutstyr
10.30 - 10.45 Velkommen
10.45 - 11.45 Presentasjon av ASKO og ASKO SENTRALLAGER KJØL
11.45 - 12.15 Klargjøring til Gemba-walk
12.15 - 13.30 Gemba-walk i anlegget
13.30 - 14.00 Lunsj
14.00 - 15.00 Spørsmål/synspunkter/diskusjon
15.00 - 15.15 Avslutning

Deltakelse:

Påmeldingslink her

Start
Slutt
Påmelding

Deliveien 49, 1540 Vestby