Lean Forum Logo
KA

Endringsprosesser basert på tillit og medvirkning

Foredrag 0900 – 0950

Utvikling er nødvendig for vekst. Står en stille, vil en bli forbigått. Alle organisasjoner vil over tid gjennomføre endringsprosesser. Samfunnet utvikler seg. Nye begrep som grønn omstilling, kontinuerlig forbedring / Lean og digitalisering blir dagligtale. Disse begrepene blir viktige når endringen skal gjennomføres.

Vi vil i denne timen sette søkelyset på hvordan en kan gjennomføre kontinuerlig forbedring / Lean, smarte, grønne og digitale endringsprosesser basert på tillit og medvirkning.

Daryl Powell og Eivind Fauskanger fra USN vil gi en forskningsbasert tilnærming til «Lean, Green and Digital» basert på tillit og medvirkning.

Deretter vil Gaute Knutstad fra Siva gi oss et krasjkurs i den «Norske Modellen» før han presenterer Produktivitetsspranget. Produktivitetsspranget er et program som har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore bedrifter.

Til slutt vil Thomas Laugerud og Stian Leknes fra Ulefos Kongsberg fortelle om erfaringer Ulefos har tilegnet seg etter deltakelse i produktivitetsspranget. Thomas og Stian var sentrale i gjennomføringen av prosessen i rollene som klubbleder og fabrikksjef.

-------------------

Panelsamtale kl 1000 - 1100

Det blir hevdet at den viktigste konkurransefaktoren en har i Norge er tillit. Undersøkelser viser at den jevne nordmann har høy tillit til offentlige myndigheter, politi, domstoler, bedrifter og hverandre. Samtidig viser innbyggerundersøkelsen at tillitsnivået har gått litt ned fra 2021 til 2023.

Tillit, medvirkning og samarbeid er viktige elementer i den norske modellen. Den norske modellen tar utgangspunkt i trepartssamarbeidet der organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere, i samarbeid med myndighetene i form av en sterk og omfattende velferdsstat, bidrar til å skape en stabil og inkluderende økonomi basert på et demokratisk arbeidsmiljø.

Innlegg og panelsamtale vil fokusere på hvordan samfunnet kan ta vare på tillit og samarbeid i fremtidens arbeidsliv i tillegg til å drøfte hvordan den teknologiske utviklingen påvirker tillitsbegrepet.

LO-sekretær Are Tomasgaard og administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri vil begge holde et innlegg under tittelen «Tillit, lederskap og teknologi, slik vi ser det».

Deretter vil vi få en paneldebatt ledet av spesialrådgiver i LO, Kjetil Stålesen. Deltakerne i panelet er LO sekretær Are Tomasgard, Adm. Dir. Norsk Industri Harald Solberg, Fabrikksjef Ulefos Kongsberg Stian Leknes og Tillitsvalgt Ulefos Kongsberg Thomas Laugerud.

Logoer

Start
Slutt

Kongsberg - Scene Agenda Kompetanse