Lean Forum Logo

JOBBE SMARTERE - webinar nr 6

Team Performance - Forbedringsarbeid som involverer alle

"I små og store organisasjoner er det viktig å involvere flest mulig i forbedringsarbeidet.

I Hydro har vi lang tradisjon med TPM og forbedringsgrupper, men i 2018 endret vi takt og startet med Team Performance som involverer alle i forbedringer.

Jobben hver enkelt gjør betyr noe og dermed skaper vi en presisjonskultur der og hver enkelt kan bidra til at vi forbedrer oss."

Start
Slutt
Påmelding