Lean Forum Logo

LEAN OFFENTLIG - webinar nr 3

Lean-ressursen, avgjørende støtteressurs for omstillingsarbeidet

Offentlige virksomheter, kommuner og andre, er forholdsvis store organisasjoner. Overgang til Lean og kontinuerlig forbedring er krevende organisasjonsutvikling. Støtte fra dyktige og engasjerte endringsagenter blir ofte sett på som avgjørende for å lykkes over tid. Oppgavene til disse prosesslederne blir mange etter hvert med kartlegginger og analyser, planleggings- og opplæringsarbeid, personlig oppfølging av avdelingsledere, rapportering av framdrift, og så videre. Hva er kriteriene for suksess for virksomheten og for den enkelte støttepersonen? Hva skal Lean-koordinatoren være mest opptatt av? Er det fallgruber for en støtteressurs i møte med avdelinger og deres leder? Webinaret trekker fram både suksesshistorier og fallgruber fra virkeligheten til diskusjon.

Webinaret er nr 3 i en serie på 7 webinarer om systematisk forbedringsarbeid i offentlige virksomheter.

PÅMELDING TIL WEBINAR 3 KAN GJØRES HER.

PÅMELDING TIL HELE WEBINARSERIEN HER.

Start
Slutt

Teams