Lean Forum Logo
Årskonferanse 2023

Årskonferansen 2023

FRA BESTE TIL NESTE PRAKSIS

Kontinuerlig forbedringsarbeid er nøkkelen til suksess. Vi lever i en tid med stor uro og stadig skiftende krav. Det er viktigere enn noensinne å finne nye veier og tenke utenfor boksen. Vi må utfordre oss selv på produktivitet, og å tenke grønnere og smartere.

Forbedringsarbeid handler om mer enn å fjerne sløsing av tid og å standardisere prosesser. Det handler om å strekke seg mot det neste nivået, å utvikle seg, og å finne nye og innovative måter å jobbe på.

Derfor inviterte vi til årskonferansen 2023 hvor vi satt fokus på en mer effektiv og bærekraftig virksomhet. En stor utfordring, men også nettopp her det største potensialet ligger.