Leanprisene

De to Leanprisene som blir delt ut på Lean Forum Norges årskonferanse er:
- Årets Norske Leanvirksomhet
- Årets Norske Leanprosjekt (ny fra 2013)

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 9.-10. november.

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 17.-18. november.

Årets norske Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ble kåret på Leankonferansen 6.-7. november 2018.

Lean Forum Norge kåret Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på årskonferansen 7. - 8. november.

Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt

ÅRETS NORSKE LEANVIRKSOMHET OG ÅRETS LEANPROSJEKT

Jæger Automotive ble vinner av Leanprisen 2011.