Lean Forum Logo
Lean offentlig

WEBINARSERIEN LEAN OFFENTLIG

Serien LEAN OFFENTLIG vil inneholde minst 6 webinarer i 2024.

PÅMELDING til HELE WEBINARSERIEN HER.

Dersom du ønsker å melde deg på enkeltvise webinarer, finner du link til påmelding under det enkelte webinar.


De 3 første webinarene:

Webinar 1, 7. mai kl 09.00 - 10.00
Frigjøring av tid til ledelse og utvikling med Lean-metodikk
Mellomledere tynges ofte av forventninger fra ansatte, brukere og egne ledere. Driftsoppgaver tar store deler av arbeidsdagen, det blir for lite tid til god oppfølging av ansatte, til planlagte lederoppgaver. Virksomhetens omstillingsprogrammer tar lite hensyn til stort arbeidspress hos ledere. Suksess med innføring av nødvendige utviklingsprogram er helt avhengig av lederes evne til å implementere og til å lose enheten gjennom endringsreisen.

Det er mange oppsiktsvekkende resultater med verdistrømanalyse på mellomleders hverdag. Sammen med nærmeste overordnede beskrives nåsituasjon, problemer og idéer før det settes opp en framtidig arbeidssituasjon med nye arbeidsvaner, som følges opp. Vanlige resultater av analyse og etterarbeid er 1-2 timer frigjort tid pr dag til ledelse og utviklingsarbeid.
I webinaret hører vi om erfaringer fra ledere i Lillestrøm kommune.

Det er Jannicke Dahle Fladby, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i Skedsmokorset
og Trine Berget-Ausland, Lean-koordinator i Lillestrøm kommune som deler sine erfaringer med oss."Leder må evne å se at det er behov for å stoppe opp. Erkjenne at det er behov for endring. Det er jeg som leder som må sørge for at ønsket utvikling skjer."
PÅMELDING til dette webinaret


Webinar 2, 4. juni kl 09.30 - 10.30
Kultur og Lean - henger det sammen?
Ja, sier Kari Bjørnerud, Lean-ansvarlig i Vestre Toten kommune. Vi fant en systematisk tilnærming som raskt bidro til en brukerrettet kultur, i alle kommunale tjenester. Resultatene er en markant framgang på forbedringsarbeidet og som bonus; et stort løft for samarbeidet på arbeidsplassen. I webinaret viser vi ett eksempel der Malin og Kristin forteller om Kulturbygging til barnets beste - alltid. Hvordan lede kulturbygging i barnehagen?

V/Malin Iversen, Barnehagesjef og Kristin Granberg, Styrer Bøverbru barnehage.

PÅMELDING til dette webinaret.

Webinar 3, 24. juni kl 09.00 - 10.00
Lean-ressursen, avgjørende støtteressurs for omstillingsarbeidet
Offentlige virksomheter, kommuner og andre, er forholdsvis store organisasjoner. Overgang til Lean og kontinuerlig forbedring er krevende organisasjonsutvikling. Støtte fra dyktige og engasjerte endringsagenter blir ofte sett på som avgjørende for å lykkes over tid. Oppgavene til prosesslederne blir mange etter hvert med kartlegginger og analyser, planleggings- og opplæringsarbeid, personlig oppfølging av avdelingsledere, rapportering av framdrift, og så videre. Hva er kriteriene for suksess for virksomheten og for den enkelte støttepersonen? Hva skal Lean-koordinatoren være mest opptatt av? Er det fallgruver for en støtteressurs i møte med avdelinger og deres leder? Webinaret trekker fram både suksesshistorier og fallgruber fra virkeligheten til diskusjon.

PÅMELDING TIL WEBINAR 3 KAN GJØRES HER.