Lean Forum Logo

Årsmøte 2023

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge den 15.juni.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Årsmøtet behandlet følgende saker: 

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg 

Styret som enstemmig ble valgt på årsmøtet finner du her

Rett etter årsmøtet, var det avsatt tid til faglig del med innlegg fra Hydro og NTNU. Hydro har jobbet iherdig i mange år med å utvikle og implementere systemer for å understøtte arbeidet med og involveringen i kontinuerlig forbedring. Vi fikk et innblikk i dette fra Sven Kværnrud (Head of Safety Management and Aluminium Metal Business System) og Sara Hizon Kolobekken som snakket om "Team Performance - måling av prestasjon og team-drevet forbedringsarbeid". I tillegg fikk vi et utenfra og inn perspektiv fra Eirik Hamre Korsen, førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik, som gjennom sitt doktorgradsarbeid har intervjuet flere blant annet i Hydro. Korsen sin forskning inn mot vareproduserende industri fokuserer på hvordan ledelse og styring i organisasjoner påvirkes av digitalisering.