Bli medlem

 

Lean Forum Norge er et åpent forum, hvor alle er velkomne til å melde seg inn enten som personlig medlem (gratis) og som bedriftsmedlem med stemmerett i besluttende organer. Alle har tilgang til mange av sidene i forumet, men det er først som registrert personlig medlem det er mulig å få tilgang til alle sider.

Bedriftsmedlemsskap er differensiert på størrelse på bedrift:

Type medlemsskap

Pris

 

Personlig medlem

Gratis

Meld inn

Bedriftsmedlemsskap < 50 ansatte:

kr  2500

 

Bedriftsmedlemsskap < 500 ansatte:

kr  7500

 

Bedriftsmedlemsskap > 500 ansatte:

kr 15000

 

Meld inn din bedrift her.         
 

Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:

· Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse

· Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer

· Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner

· Forskning på og videreutvikling av ”norsk lean” – ”den norske modellen”

· Utvikling av læringsarenaer for lean ledelse som dekker alle typer virksomheter

Abonner på vårt nyhetsbrev