Styret Lean Forum Norge 2022

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge den 7.juni 2022.

Styret er sammensatt slik fram til årsmøtet i 2023:

Styrets leder

 

Gaute Knutstad, SIVA   

Gjenvalg, 1 år

 

 

Styremedlemmer

 

Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Reoppnevnt, 1 år

Lise Våland Sund, NHO

Oppnevnt, 1 år

Katrine Vinnes, Norsk Industri

Ikke på valg

Vidar Lødrup, Statped

Ikke på valg

Jarle Gjøsæther, Nordic Batteries 

Ikke på valg

Tor Giæver, Hapro

Gjenvalg, 2 år

Ottar Henriksen, NTNU

Gjenvalg, 1 år

Styret ble gitt fullmakt til å supplere ny representant fra Grenlandsmiljøet.

 

   

Observatører

 

Norun Jetlund, Norges Forskningsråd

Reoppnevnt, 1 år

Helen Gjester, Innovasjon Norge

Reoppnevnt, 1 år

Gaute Knutstad, SIVA

Oppnevnt, 1 år

 Gaute innehar også rollen som styreleder

 

   

Varamedlem (med møterett)

 

Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

 

 

 

Sekretariatet

 

Raufoss v/Tove Løkken

Ikke på valg

 

 

Valgkomitè

 

Kenneth Sandmo (LO), Komiteens leder

Gjenvalg, 1 år

Ottar Henriksen (NTNU)

Gjenvalg, 1 år

Katrine Vinnes (Norsk Industri)

Gjenvalg, 1 år

 

 

Revisor

 

Kai Aasen, Inter Revisjon Gjøvik AS 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal