Lean Forum Logo

Styret Lean Forum Norge 2024

Årsmøtet ble avholdt hos Landsorganisasjonen i Norge (LO) den 17.juni 2024. Styret er sammensatt slik fram til årsmøtet i 2025:

Styrets leder
Gaute Knutstad, SIVA   

Styremedlemmer
Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lise Våland Sund, NHO
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Vidar Lødrup, Statped
Jarle Gjøsæther, Nordic Batteries
Eirik Hamre Korsen, NTNU
Ole Hoen, Kongsberg Innovasjon
Tore Flaterud, Isiflo (ny)

Observatører
Norun Jetlund, Norges Forskningsråd
Anders Andreassen, Innovasjon Norge
SIVA benytter ikke observasjonsplassen i denne perioden da Gaute Knutstad, SIVA, er valgt som styreleder.

Varamedlem (med møterett)
Valgkomiteen v/Kenneth Sandmo, leder

Sekretariatet
Raufoss v/Tove Løkken

Valgkomitè
Kenneth Sandmo (LO), Komiteens leder
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Emma Østerbø, NCE Manufacturing

Revisor
Kai Aasen, Inter Revisjon Gjøvik AS