Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring. 

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen. 

På nettverksmøtet - webinaret - som fant sted onsdag 12. januar var vi så heldige å få besøk av Terje Johannessen og Malene Torsvik fra Haraldsplass Diakonale sykehus som presenterte det store forbedringsprosjektet som har foregått på sykehuset de siste årene.

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".

Hvordan ser fremtidens Lean ut i en tid hvor vi utfordres av nye konsepter, nye uttrykk og ny teknologi? Hva med Lean opp mot Design Thinking, Digitalisering, Robotics, disrupsjon og andre nye spennende konsepter. Kan en ledelsesfilosofi fra 1950-tallet være med oss inn i 2020-erne, og er det egentlig slik at mange nye konsepter også omfatter mange av våre leanprinsipper, men gjerne i ny innpakning?

The Agile Game - en "hands-on"- opplevelse av å jobbe smidig.

I samarbeid med EY inviterer vi til workshop: Her kombineres teori med smidig organisasjonsutvikling som tankesett og metode med en simulering som gir innsikt i hvordan prinsippene i en smidig arbeidsform fungerer i praksis.

På nettverksmøtet møtte over 40 deltakere for å høre om Posten-Norge og Bring kundeservice sine erfaringer med Chatbot de tok i bruk i november 2018.

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte 13. juni. Da skal vi sammen med Posten Norge og AVO Consulting se nærmere på hvordan vi kan optimalisere interaksjonen mellom mennesker, maskiner og tilgjengelig informasjon for å skape kundeverdi.
Velkommen til nettverksmøte i Lean Forum Bergen - til et spennende og interaktivt event!

Leandagen ble arrangert 14. februar, med nær 250 deltakere på Scandic Ørnen. Tilbakemeldinger fra deltakerne vitner om et svært bra gjennomført arrangement. 

Nettverksmøte 27.11 ble holdt i Deloittes helt nye lokaler i Media City Bergen. Her delte Aker BP og Deloitte erfaringer rundt utvikling og optimalisering av verktøy for rig schedulering. 

Velkommen til presentasjon av hvordan Aker BP nyttegjør seg Deloittes digitale app: Rig, for å optimalisere sin riggeportefølge. Appen regnes som en av de første i industrien og er blant annet å finne på DNV GLs nye IoT-plattform, Veracity.

Hold av datoen 14. februar 2019 til årets største begivenhet for alle som er opptatt av forbedring, Leandagen 2019!
Les mer her.

Bill Gates ord oppsummerer et av hovedbudskapene om samarbeidet mellom Sbanken og PwC med sikte på å automatisering:
«The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second rule is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency”.

I de parallelle sesjonene under Leandagen Bergen vil vi høre fra noen av våre medlemsbedrifter og deres arbeid og utfordringer med Lean som verktøy. 

Ledelse i digitaliseringens tid - Hvem leder vi i dag og hvem skal vi lede i fremtiden?

Kom å hør mer om hvordan robotics spiller en viktig rolle i veien mot høyere effektivitet og lavere kostnader under Leandagen i Bergen 15.februar.

På Leandagen Bergen vil vi få høre innlegg fra foredragsholdere som kan gi oss nye tanker om teknologi og Lean, og bidra til å utforske om vi er modne for den digitale teknologiske fremtiden.

I år er søkeandelen stor fra Bergen og omheng til både Årets Leanprosjekt og Årets Leanvirksomhet. 

Med utgangspunkt i «Pasientforløp – Sykehusets verdistrøm» ut fra Haraldsplass Diakonale Sykehus vil Kristin Meltzer, avdelingsleder organisasjon, dele sine erfaringer med oss om deres forbedringsarbeid.

Kom å hør mer om hvordan BKK har forankret Lean i konsernledelsen og som ledelsessystem ute i hele virksomheten. 

Lær om variasjoner i tavlebruk og tavlemøter. Se og lær i praksis med besøksrunde på 3-4 virksomhetsområder. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.