Lean Forum Logo

Kontakt

Kontaktinformasjon og sammensetning av styret:

Navn Virksomhet Mail Mobil
Kristin Meltzer (styreleder) Lerøy Seafood Group AS kristin.meltzer@lerøy.no 95289780
Frøydis Vangsnes (nestleder) DNB Liv og pensjon . -
Bjørn Kjetil Hus Jæger Automobil . -
Birte Eriksen Equinor Sture&Kollsnes . .
Roger-Andre Thusen Haukeland universitetssykehus . .
Åge Johan Fimreite Alfa Laval . .
Tove Løkken (sekretariatet) Lean Forum Norge tove@leanforumnorge.no 40608131
Kristin Brovold (sekretariatet) Lean Forum Norge kristin@leanforumnorge.no 93011955

ETABLERINGSMØTE I LEAN FORUM BERGEN 10.11.11

anne-christine-fiksdal

En stor suksesshistorie fra ”Lean Norge” hører vi fra Bergen i november. Lean Forum Bergen ble etablert. Dette skjedde i form av et fagmøte med påfølgende årsmøte hos Tryg i Fyllingsdalen. Mer enn 90 personer fra et 50 talls ulike virksomheter stilte opp på første møte.

Det var et engasjement fra Høyskolen i Bergen hvor de fikk med seg konsulentmiljøene i Samarbeidsutvikling og TQM senteret, som fikk med seg bedriftene Tine, Beerenberg, Veidekke, Jæger, Helse Bergen, Frank Mohn, Rolls Royce, Vital Forsikring og Tryg. Disse besluttet å etablere et interimsstyre og et arbeidsutvalg som har jobbet frem mot etableringen. Målet til Lean Forum Bergen er ambisiøse; Lean Forum Bergen skal bidra til å

  • fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseutvikling, gjensidig utveksling av erfaringer, og på denne måten styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter
  • øke samarbeidet om innovasjon og virksomhetsutvikling mellom forskjellige typer industri, offentlig og privat tjenesteyting samt forsknings- og utdanningsmiljøer.
  • arbeide aktivt for erfaringsutveksling gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, felles treningsfasiliteringer, konferanser, møteplasser og studietilbud

På etableringsmøtet presenterte bedriftene Tryg, Aanderaa Data instruments, Jæger Bil, Toro og Helse Fonna erfaringer og resultater fra sitt Lean arbeid. Deltagerne fikk innsyn i spesielle prosjekter som patalogien på Helse Fonna jobber med, resultatene av Lean arbeidet i Toro og hvilke resultater Aanderaa og Tryg har fått av sitt arbeid.

Målet til forumet er bl.a. å dele, så alle presentasjonene er gjort tilgjengelig for deltagerne elektronisk.

Som et resultat av det store engasjement ble det valg et styre som skal jobbe fremover.

Styret består av styreleder, John Magnar Bøe (Vital),styremedlemmer; Trond Wiik (Framo) Barbro Maria Mæland (Helse Bergen), Camilla Gangsøy (Tine Bergen), Øystein Vie (Rolls Royce), Signe Syrrist (Høgskolen i Bergen).