Om oss

Lean Forum BTV-regionen er stiftet av enkeltpersoner og virksomheter inne offentlig og privat sektor i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Forumet er en av flere organiserte regioner under Lean Forum Norge, og har som formål å fremme verdiskaping i regionen gjennom samarbeid og ved å fremme overføring av erfaring mellom personer og organisasjoner.

Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:
• Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse
• Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
• Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner

Kontingentsatser:

Personlig medlemskap kr 350 per år.

Bedriftsmedlemskap:

  1. < 10 ansatte: 1 500/år
  2. 10 – 50 ansatte: 2 500/år
  3. > 50 ansatte: 4 000/år

For innmelding og informasjon om medlemskap, send mail til post@leanforumbtv.no.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Oversikt over styret i Lean Forum BTV-regionen valg på årsmøtet 12.september 2019:

.

Viggo Johannessen (leder)

Kiwa Teknologisk Institutt

viggo.johannessen@kiwa.com

922 28 840

Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

eivind.fauskanger@usn.no

483 26 677

Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

robert.immerstein@usn.no

918 83 641

Rune Samuelsen

PwC

rune.samuelsen@no.pwc.com

952 60 978

Daryl Powell

SINTEF Manufacturing

daryl.powell@sintef.no

403 36 838

Tarald Nomeland

OSWO

tno@oswo.no

966 21 505

Henning Østrem

Bufetat

henning.ostrem@bufetat.no

917 76 263

Annette Stokke Fjeldsaa

Prysmian Group

annettesf@gmail.com

464 42 954

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

25. februar arrangerte Lean Forum BTV nettverksmøte «med en ny vri» - Open Kaizen Event. Fasilitert av Daryl Powell og Annette Sukke Fjeldsaa fra styret i Lean Forum BTV, fikk deltagerne prøve seg på et reelt problemløsningscase fra Bufetat.

Onsdag 27. november arrangerer Lean Forum BTV-regionen studiebesøk hos Jotun Vindal i Sandefjord. Dette er hovedkontoret i Jotunkonsernet.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.