Om oss

Den 7.4.2011 ble første interimstyremøte avholdt, og Lean Forum Innlandet ble stiftet som forening. 

Formålet med forumet er å bidra til å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling, gjennom utveksling  av erfaringer (spre Lean filosofien),  bedriftsbesøk, konferanser og kurstilbud, og dermed styrke konkurranseevnen til industribedrifter i innlandet samt privat og offentlig tjenesteyting.

Tilstede ved stiftelsen var representanter fra: Lean Forum Norge, Lean Lab Norge, Næringsrådet GLT, SINTEF Raufoss Manufacturing, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Vestre Toten kommune og flere representanter fra industrien i både Hedemark og Oppland.  I tillegg vil følgende virksomheter være representert i interimstyret framover:  LO Oppland/Hedemark, NHO Innlandet, Innovasjon Norge, Høgskolen og Fagskolen i Gjøvik og flere lokale  banker.

Kai Glæserud, Dokka Fasteners AS, ble valgt som leder av interimstyret. Sekretærfunksjonen, som har ansvaret for den daglige driften av forumet, ble i starten lagt til Lean Lab Gjøvik. Per Kristian Østbye ble valgt til å inneha denne funksjonen.

Styresammensetning 2019 med kontaktinfo finner du her

Kalender

Nyheter

Mapei AS åpnet 1.oktober sitt nye produksjonsanlegg for pulver produkter, en investering på 190 millioner. Siden 2003 er det investert nærmere 500 millioner i bedriften i Nord-Odal for å tilrettelegge for en god utvikling.

Årets program hadde spesielt fokus på Lean og ledelse, digitalisering, innovasjon og kommunikasjon. Hvordan lykkes i dag og i fremtiden?

Noen av høydepunktene i år var Erik Modig, Anna Kirah, Christian Silvasti, workshop i det nye Katapult-senteret på Raufoss og studiebesøk hos Vestre Toten kommune.

Møt Anna Kirah under Leandagen Innlandet 3.mai og hør mer om Corporate Rebels (endringsagenter)

Mange ledere fokuserer på resultater og en resultatstyrt ledelse, men utfordringen er at lederne ikke har lært hva det vil si å ha en demokratisk arbeidsplass i dag, the time of turbulence.
Vi bruker modeller fra forrige århundret for å løse dagens utfordringer og dilemmaer og de virker ikke. På grunn av skylapper kan du gå glipp av den i organisasjonen som sitter med svaret på utfordringene.

Med utgangspunkt i psykologi og sin egen forskning om massekommunikasjon forklarer Erik Modig under Leandagen Innlandet 3.mai hva som trengs for å endre en organisasjon.

– Desentraliser beslutningene, rådet den erfarne næringslivslederen Ole Enger på Leandagen Innlandet i Vikingskipet.