Om oss

Den 7.4.2011 ble første interimstyremøte avholdt, og Lean Forum Innlandet ble stiftet som forening. 

Formålet med forumet er å bidra til å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling, gjennom utveksling  av erfaringer (spre Lean filosofien),  bedriftsbesøk, konferanser og kurstilbud, og dermed styrke konkurranseevnen til industribedrifter i innlandet samt privat og offentlig tjenesteyting.

Tilstede ved stiftelsen var representanter fra: Lean Forum Norge, Lean Lab Norge, Næringsrådet GLT, SINTEF Raufoss Manufacturing, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Vestre Toten kommune og flere representanter fra industrien i både Hedemark og Oppland.  I tillegg vil følgende virksomheter være representert i interimstyret framover:  LO Oppland/Hedemark, NHO Innlandet, Innovasjon Norge, Høgskolen og Fagskolen i Gjøvik og flere lokale  banker.

Kai Glæserud, Dokka Fasteners AS, ble valgt som leder av interimstyret. Sekretærfunksjonen, som har ansvaret for den daglige driften av forumet, ble i starten lagt til Lean Lab Gjøvik. Per Kristian Østbye ble valgt til å inneha denne funksjonen.

Degns styresammensetning med kontaktinfo finner du her