Om oss

Den 7. februar 2014 ble det arrangert sonderingsmøte i Molde for ca 20 representanter fra interessenter på Nordmøre og i Romsdal. Tilsvarende sonderingsmøte i Ålesund den 28. mars samlet ca 25 representanter fra Sunnmøre. På begge møtene var det stor enighet om å arbeide videre med finansiering og mål om formell etablering av Lean Forum Nordvest i løpet av året.

Etter at finansiering er sikret gjennom støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, GassROR IKS, Molde Kunnskapspark og næringslivet i Møre og Romsdal ble det arrangert møte i interimstyret hos Lean Forum Nordvest i Ålesund den 24. juni. Interimstyret besluttet å starte arbeidet med å utarbeide vedtekter med mål om formell etablering i løpet av oktober 2014.

Vårt styre 2019/2020:
- Jan Emblemsvåg, styreleder (NOV Midsund Bruk)
- Knut Ove Rygg (Ekornes)
- Bjørn Kongshaug (Norske Shell)
- Jeanette Blikås (Molde kommune)
- Stephan Balling (Sperre)
- Grethe Uran (Hydro Aluminium Sunndal)
- Stein Arne Schnell (OssNor)

Vararepresentanter:
- Willy Sægrov (Møre og Romsdals fylkeskommune)
- Jesper Sode Hansen (Ålesund kommune)
- Luc Crevisier (Stokke)

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde