Lean Forum Trondheim

Lean Forum Midt-Norge har glede av å invitere til Leandagen Trondheim, 1.september 2022.

Verdiskapning med mennesket i sentrum

I disse dager jobber alle med Lean, men hva er egentlig fundamentale kjernen som gjør Lean tenkning til en unik måte å tenke på og jobbe på? Til årets Leandag i Trondheim har vi lyst til å utforske denne kjernen fra forskjellige perspektiver. Når de første Toyota senseiene kom til Europa og USA, var mantraet "god tenking gir gode produkter" og "for å lage bra produkter må vi utvikle bra mennesker". Med det som utgangspunkt har vi spurt oss selv: Hvordan jobber norske og trønderske bedrifter med verdiskapning basert på disse to utrykkene? Sagt på en enklere måte, verdiskapning med mennesket i sentrum.

Vel møtt!

Mer informasjon om programmet og den enkelte foredragsholder finner du her

Lean Forum Midt-Norge ble etablert 28. august 2012.

Kontaktinformasjon og sammensetning til styret i Lean Forum Midt-Norge finner du her.

Facebook

Facebook