Om oss

Lean Forum Midt-Norge ble etablert 28. august 2012.

Lean Forum Midt-Norge skal bidra til å styrke verdiskapning i regionen gjennom kompetanseutvikling og gjensidig utveksling av erfaringer for å styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter.

Forumet skal:

  • Inspirere til erfaringsutveksling gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, seminarer og konferanser, "studieringer" og som møteplass
  • Bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom ulike bransjer, offentlig og privat tjenesteyting samt kompetanse-, forsknings- og utdanningsmiljøer
  • Være basert på dugnad der alle deltakerne bidrar

 

Innmelding i forumet og påmelding på våre arrangement skjer på Meetup:
www.meetup.com/Lean-Forum-Midt-Norge/

 

Styret for året 23/24 er følgende:

Kjell Thore Magnussen (styreleder) - Røros dører og vinduer - k.magnussen@rorosvinduet.no

Logan Vallandingham PwC  – Nestleder
Stine Tveit - Statens Vegvesen 
Eivind Reke - SINTEF
Mads Hansen - Tine SA 
Kristina Gjerde - EY
Randi Glørstad - Adato 
Alireza Ashrafian - NTNU