Om oss

Lean Forum Midt-Norge ble etablert 28. august 2012.

Lean Forum Midt-Norge skal bidra til å styrke verdiskapning i regionen gjennom kompetanseutvikling og gjensidig utveksling av erfaringer for å styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter.

Forumet skal:

  • Inspirere til erfaringsutveksling gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, seminarer og konferanser, "studieringer" og som møteplass
  • Bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom ulike bransjer, offentlig og privat tjenesteyting samt kompetanse-, forsknings- og utdanningsmiljøer
  • Være basert på dugnad der alle deltakerne bidrar

 

Innmelding i forumet og påmelding på våre arrangement skjer på Meetup:
www.meetup.com/Lean-Forum-Midt-Norge/

 

Styret for året 22/23 er følgende:

Kjell Thore Magnussen (styreleder) - Røros dører og vinduer - k.magnussen@rorosvinduet.no
Stine Sonen Tveit - SINTEF - stine.tveit@sintef.no     
Eivind Reke - SINTEF - eivind.reke@sintef.no
Mads Hansen - Tine SA - mads.hansen@tine.no
Kristina Gjerde - EY - kristina.gjerde@no.ey.com
Randi Glørstad - Adato - randi.glorstad@adato.no
Per Gunnar Brødreskift - PwC - per.gunnar.brodreskift@pwc.no