Lean Forum Logo

Årsmøte Lean Forum Norge

INVITASJON

Årsmøte 2024

Tid: 17.juni kl 1200-1300

Sted: Hybrid: Fysisk hos Landsorganisasjonen i Norge (LO) Akersgata 12, 0181 Oslo og Digitalt, via Teams

PROGRAM:

Kl 1200 - 1300 Åpning og konstituering
ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

Forslag til årsmøtet sendes 14 dager før årsmøtet på mail til sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no

Praktisk informasjon:

Påmelding via linken her
Påmeldingsfrist fredag 7.juni.

Arrangementet er gratis og for våre bedriftsmedlemmer.

Rett etter årsmøtet (fram til kl 1430) blir det faglig del for de som deltar fysisk hos LO.
Tema for den faglige delen er ikke endelig avklart.

Om bedriften ikke allerede er medlem i Lean Forum Norge: Bli medlem via linken her

Velkommen!

Start
Slutt
Påmelding

Digitalt via Teams