Lean Forum Logo
OUS webinar

JOBBE SMARTERE - webinar nr 5

Hva er forskjell på Lean, Agile eller Tradisjonell prosjektledelsesmetodikk?

I små og store prosjekter er metodikk, samhandling og bedriftens kultur sentralt for å sikre god gjennomføring (tid, kost og kvalitet). Foredraget vil beskrive teorien bak de tre metodikkene, forskjeller og likheter, samt eksempler. Hvordan stemmer teori og virkelighet sammen. Tine deler sine erfaringer.

Tine Hildisch startet som prosjektleder i 2006 og har fått lang erfaring i prosjektledelse, forbedringsprosjekter, endringsprosesser og lean i store internasjonale selskaper. Hun har ledet små og store prosjekter fra ide til ferdigstillelse innen forskning, produktutvikling, 5S implementering, organisasjonsendringer og er nå OUS programansvarlig for Livsvitenskapsbygget.

Ved Rikshospitalet bygges Livsvitenskapsbygget, her skal Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) samhandle bredt med undervisning, forskning og diagnostikk. Bygget på 97.000 kvm, til 12 milliarder, skal ferdigstilles i 2026. Her skal OUS samle deler av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) og ca 620 OUS ansatte.

Etter webinaret inviteres det til debatt, spørsmål og svar for alle deltakere.

Påmelding til webinaret kan gjøres her.

Mer om webinarserien JOBBE SMARTERE her (hvor du også kan melde deg på hele serien).

Start
Slutt
Påmelding