Lean Forum Logo
jOBBE SMARTERE

WEBINARSERIEN JOBBE SMARTERE

Vi må lære oss å jobbe smartere, ikke mer, ei heller løpe fortere. Det handler om å identifisere og å løse problemene i stedet for symptomene. Det handler om å bruke ulike teknologier, automatisere og digitalisere for å frigjøre kapasitet og tid til økt fokus på kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Gjennom webinarserien vil du få innsikt i hvordan private og offentlig virksomheter jobber for å bli litt bedre hver dag; hva de gjør og hvordan de jobber for å løse små og store utfordringer.

Lean Forum sin webinarserie vil gi gode hverdagseksempler til inspirasjon og ettertanke!

Webinar 1 i serien var 15. mars: Partssamarbeid, produktivitet og teknologi
v/Fredrik Bakkemo Kostøl, NTNU.
Webinar 2 i serien var 18. april: Hva har talentprogrammet betydd for oss på vår Leanreise v/Helgeland Kraft, "Årets norske Leanvirksomhet 2023".
Webinar 3 i serien var 2. mai: Hvordan endre en kommune? v/Erlend Ytre-Arne Vågane, Bergen kommune.
Webinar 4 i serien var 29. mai: KI i NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk)
Webinar 5 i serien var 11. juni: Hva er forskjell på Lean, Agile eller Tradisjonell prosjektledelsesmetodikk? v/Oslo Universitetssykehus.

Webinar 6 arrangeres 21. august. Tema er Team Performance v/Norsk Hydro.
Påmelding til dette enkeltwebinaret her.

PÅMELDING TIL HELE WEBINARSERIEN HER. 
Opptak av de foregående webinarene blir tilgjengeliggjort for de som melder seg på serien underveis.

For medlemmer i Lean Forum Norge er webinarserien gratis. For ikke-medlemmer er prisen kr 5.000,- pr bedrift (ubegrenset antall deltakere fra bedriften).
Deltakelse for enkeltwebinarer: kr 500,- pr pers for ikke-medlemmer.
Bli medlem i Lean Forum Norge her.

Webinarserien vil inneholde minst 12 webinarer i løpet av 2024. Temaene vil bli oppdatert fortløpende - webinarer som vil komme framover:

  • Team Performance v/Hydro
  • ASKO, finalist Årets Leanvirksomhet 2023
  • Sørlandet sykehus HF, finalist Årets Leanvirksomhet 2023
  • Norsk helsearkiv, digitaliseringsenheten