Lean Forum Logo
Toppbanner-Årskonf-2024_1920 x 680

ÅRSKONFERANSEN 2024

JOBBE SMARTERE

Vi må jobbe smartere, ikke mer. Det handler om å identifisere og løse problemene og årsakene i stedet for symptomene. Det handler om å bruke ulike teknologier, økt automatisering og digitalisering for å frigjøre kapasitet til økt kontinuerlig forbedring og innovasjon. Det handler om å legge forholdene til rette for et mangfoldig arbeidsliv.

Det vil kreve et lederskap som har tillit og utvikler folk.

Årskonferansen er stedet for å lære, diskutere, reflektere over disse utfordringene.

Mer om Leankonferansen her.