Lean Forum Logo
Toppbanner-Årskonf-2024_1920 x 680

ÅRSKONFERANSEN 2024

JOBB SMARTERE, SKAP MER!

Vi må jobbe smartere for å skape mer. Det handler om å identifisere og løse problemene og årsakene før de oppstår i stedet for å angripe symptomene. Det handler om å bruke ulike teknologier, økt automatisering og digitalisering for å frigjøre kapasitet til økt kontinuerlig forbedring og innovasjon. Det handler om å legge forholdene til rette for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Det vil kreve et lederskap som utvikler medarbeidere og har tillit i organisasjonen.

Årskonferansen er stedet for å lære, diskutere og reflektere over disse utfordringene.

Meld deg på her >

FOREDRAGSHOLDERE - Konferansedagen 12.novemberVis alle

FOREDRAGSHOLDERE Kunnskapskilden 13.novemberVis alle

Program tidsplan

12. Nov

Tid Innhold

08:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 10:50

ÅPNING AV KONFERANSEN ved styreleder Lean Forum Norge, Gaute Knutstad

.

Innlegg ved Øyvind Bjørnstad, bærekraftsjef Vestre

.

Innlegg ved Emma Østerbø

.

Innlegg fra offentlig sektor

.

Innlegg Helgeland Kraft - Årets Leanvirksomhet 2023 ved Eivind Mikalsen

.

Presentasjon av de nominerte til "ÅRETS LEANPROSJEKT"

10:50 - 11:15

Pause

11:15 - 12:40

JOBBE SMARTERE I DET NYE ARBEIDSLIVET

.

NHO og LO i samtale på scenen ved Harald Solberg, Norsk Industri og representant fra LO

.

Ung i det nye arbeidslivet

.

Mangfold, inkludering og utenforskap ved Per Kjetil Våtmyr, produksjonssjef Ekornes

.

Presentasjon av finalistene i konkurransen "ÅRETS LEANVIRKSOMHET 2024"

12:40 - 13:40

Lunsj

13:40 - 14:50

LEAN OG DIGITALISERING

.

Forskningen om Lean og digitalisering ved Daryl Powell, SINTEF og Henrik Saabye, Velux

.

Hvor går veien videre med KI?

14:50 - 15:20

Pause

15:20 - 16:50

PARALLELLE SESJONER

16:50 - 17:10

Pause

17:10 - 18:00

PREMIERE

.

INSPIRASJONSFOREDRAG

18:00 - 20:00

Mingletid før middag

20:00

Festmiddag med underholdning og utdeling av årets Leanpriser.
Jon Niklas Rønning, Ole Morten Aagenæs & Hanna Solemsdal bidrar med underholdning under middagen.

Programkomité