Styret Lean Forum Norge

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge den 15.juni.

Styret er sammensatt slik fram til årsmøtet i 2024:

Årsmøtet ble avholdt hos Innovasjon Norge den 7.juni 2022.

Styret er sammensatt slik fram til årsmøtet i 2023:

Følgende styre ble enstemmig valgt på årsmøte 15.juni 2021, som ble avholdt digitalt via Teams pga korona-situasjonen: 

Følgende styre ble enstemmig valgt på årsmøte 2.juni 2020, som ble avholdt digitalt via Teams pga korona-situasjonen:

Følgende styre ble enstemmig valgt på årsmøtet, som ble avholdt hos Innovasjon Norge den 2.april 2019:

Styresammensetning etter årsmøtet som ble avholdt hos Forskningsrådet 3.april 2018:

Her finner du sammensetning av styret i Lean Forum Norge fra oppstarten i 2009.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev