Regionale Forum

Det finnes i dag 10 regionale Lean Forum: Bergen, BTV (Buskerud/Telemark/Vestfold), Innlandet, Trondheim, Nordland, Nordvest, Oslo, Stavanger, Tromsø og Østfold.

Kontakt gjerne Lean Forum Norge post@leanforumnorge.no  eller telefon 40608131 for mer informasjon.

Lean Forum Bergen ble etablert 10. november 2011. 

Lean Forum Telemark ble etablert 6. september 2011. I 2014 ble forumet utvidet til å gjelde regionen Buskerud, Telemark og Vestfold.

Lean Forum Innlandet ble etablert 7. april 2011.

Lean Forum Namdal ble etablert 20. august 2021.

Lean Forum Nordland ble etablert 8. november 2012.

Lean Forum Nordvest ble etablert 21. oktober 2014.

Lean Forum Oslo ble etablert 28. september 2011.

Ressursgruppen for kontinuerlig forbedring og innovasjon/Lean Forum Stavanger ble etablert høsten 2013.

Lean Forum Tromsø ble etablert 21. mars 2012.

Lean Forum Trondheim ble etablert 28. august 2012.

Lean Forum Østfold ble etablert 29. september 2011.

Genererelt om Lean

Med Lean på norsk mener vi utvikling satt i system som kombinerer lean prinsipper og metoder med vår norske kultur og samarbeidstradisjon. Her er medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte og ansatte grunnleggende prinsipp, og målet er å oppnå økt produktivitet+innovasjon+gode arbeidsplasser – samtidig.

Abonner på vårt nyhetsbrev