Lean Forum Bergen

Trykk på bildet over eller linken her for å lese mer om Leandagen Bergen 2021. Velkommen!

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".